Litánia Szent Pál apostol tiszteletére

Litánia Szent Pál apostol tiszteletére
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária, apostolok királynőjeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Jeruzsálem dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Isten új népének gyökereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Atya anyai öléből meghívottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Fiú által választott apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Szentlélek Izrael határain túlra is elküldöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Ábrahámban megáldott Izrael gyermekeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Benjámin dicsősége és díszeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek Szent István, az első vértanú megbocsátottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Názáreti hangja a földre kényszerítettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a kegyelem fénybe öltöztetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a régi emberben megvakult megtérők példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a gőg legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a keresztség vizében elmerültKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a damaszkuszi Ananiás a hitre vezetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a látását visszanyert új emberKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a pusztában a Szentlélek tanítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megdicsőült Krisztus látnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki először csatlakozott KéfáshozKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Egyház oszlopai befogadtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Tizenkettőhöz számoltakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusba oltott választott olajágKönyörögj érettünk!
Szent Pál, gyümölcshozó olajfaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a király titkait csorgató mézKönyörögj érettünk!
Szent Pál, választott edényKönyörögj érettünk!
Szent Pál, igaz lelkipásztorok tükreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten Igéjének új követeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elfelejti, ami mögötte van és nekilendül a jövőnekKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elvetélt, aki visszatért a fényhezKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elragadtatott a harmadik égigKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus Szívének titkait vizsgáltaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szüntelen ima fáradhatatlan mintájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tevékeny aszkétaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Kis-Ázsia megtérítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Európa hithirdetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egység munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek dicsősége a keresztKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az egyházi szolgálatokat összefogjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten gyermekei szabadságának kezdeményezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egek polgártársaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, angyalok vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, alázatos és nagylelkű apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az eukarisztia terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentháromság titkának értelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek és az Egyház választott vezetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Istennek szentelt nazírKönyörögj érettünk!
Szent Pál, fáradhatatlan munkásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, körülmetéletlenek szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, bezártak bebörtönzött szabadítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, halálraítéltek megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, éber sátorkészítőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden jónak eszközeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hitetleneknek adott nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ismeretlen Isten hírvivőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mágia eltávolítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a démonok támadásai elleni oltalomKönyörögj érettünk!
Szent Pál, eredményes csodatévőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az őskígyó mérgének legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Sátán arcul ütöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási jelek végrehajtójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki üldözőből vált üldözöttéKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a sötétségből a fényre hívtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mennyek országáért okos szűzKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kisded nyáj őreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új papi szövetség megalkotójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény élet mestereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a parancsok életre váltásának atlétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elnyomás falának bátor választott ledöntőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki meghalt, de az új életre feltámadtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Atya irgalmába öltözött tékozló fiúKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Ige kardjának harcosaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az igazság oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelmek kiosztójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit fegyverzetébe öltözött szeretet dalnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a testvéri szeretetben felülmúlhatatlanKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelem hittudósaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az isteni titkok részeseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szentségek bemutatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus vérének tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek hárfájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a ragyogó fény lámpájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a föld sójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hegyre épült városKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész tésztát átjáró kovászKönyörögj érettünk!
Szent Pál, elhaló, de feltámadó mustármagKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusért esztelenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztre feszített szónokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus feltámadásának visszhangjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az áltestvérek elárultakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hajótöröttek menedékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megkövezésben is sértetlen maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az első egyházak alapítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, pogányok tanítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, anyai szívvel érző nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szűzi élet felmagasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a születő Egyház napsugaraKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten ujjának képviselőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az örök tanítás misztikus megtapasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új szövetség prófétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, evangélisták oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, szentek termékeny és hiteles atyjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Málta apostolaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Szicília hitének magvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény egység példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, római polgárKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az üldözésekben derűs maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki gyöngeségeiben is erősKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény Róma pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki eltökélt a testvéri kiengesztelődésbenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Péter támaszaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a római egyház egységének munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész Egyház kimagasló példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vértanúk fejedelmeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tengeri viharban is biztos kormányosKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a sötét úton is szilárd vezetőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ortodoxia pecsétjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus dicsősége és dicséreteKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus stigmáival ékesKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus képeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki szegény volt, mégis sokakat gazdagítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Bárány követőinek koronájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Újszövetség drága gyöngyeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a halálban életre szökellő forrásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek templomaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egyházak kibékítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, kelet és nyugat egyesítő kötelékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vőlegény és az Egyház barátjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási javak örököseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden boldogság foglalataKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus szívének sugaraKönyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál, a mennyei dicsőségben egyesült apostolokKönyörögjetek érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Pál apostol!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Minden, e világba érkező ember Atyja.
Hallgass meg, amikor segítségért kiáltunk Hozzád, hogy elnyerjük az üdvösséget,
melyet egyszülött Fiad által megadtál nekünk,
aki arra választotta ki Szent Pál apostolt,
hogy a te irgalmadat hirdesse a Föld végső határáig.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Litánia Szent Pál apostol tiszteletére
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária, apostolok királynőjeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Jeruzsálem dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Isten új népének gyökereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Atya anyai öléből meghívottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Fiú által választott apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Szentlélek Izrael határain túlra is elküldöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Ábrahámban megáldott Izrael gyermekeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Benjámin dicsősége és díszeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek Szent István, az első vértanú megbocsátottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Názáreti hangja a földre kényszerítettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a kegyelem fénybe öltöztetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a régi emberben megvakult megtérők példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a gőg legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a keresztség vizében elmerültKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a damaszkuszi Ananiás a hitre vezetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a látását visszanyert új emberKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a pusztában a Szentlélek tanítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megdicsőült Krisztus látnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki először csatlakozott KéfáshozKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Egyház oszlopai befogadtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Tizenkettőhöz számoltakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusba oltott választott olajágKönyörögj érettünk!
Szent Pál, gyümölcshozó olajfaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a király titkait csorgató mézKönyörögj érettünk!
Szent Pál, választott edényKönyörögj érettünk!
Szent Pál, igaz lelkipásztorok tükreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten Igéjének új követeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elfelejti, ami mögötte van és nekilendül a jövőnekKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elvetélt, aki visszatért a fényhezKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elragadtatott a harmadik égigKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus Szívének titkait vizsgáltaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szüntelen ima fáradhatatlan mintájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tevékeny aszkétaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Kis-Ázsia megtérítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Európa hithirdetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egység munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek dicsősége a keresztKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az egyházi szolgálatokat összefogjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten gyermekei szabadságának kezdeményezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egek polgártársaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, angyalok vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, alázatos és nagylelkű apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az eukarisztia terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentháromság titkának értelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek és az Egyház választott vezetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Istennek szentelt nazírKönyörögj érettünk!
Szent Pál, fáradhatatlan munkásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, körülmetéletlenek szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, bezártak bebörtönzött szabadítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, halálraítéltek megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, éber sátorkészítőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden jónak eszközeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hitetleneknek adott nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ismeretlen Isten hírvivőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mágia eltávolítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a démonok támadásai elleni oltalomKönyörögj érettünk!
Szent Pál, eredményes csodatévőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az őskígyó mérgének legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Sátán arcul ütöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási jelek végrehajtójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki üldözőből vált üldözöttéKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a sötétségből a fényre hívtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mennyek országáért okos szűzKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kisded nyáj őreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új papi szövetség megalkotójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény élet mestereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a parancsok életre váltásának atlétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elnyomás falának bátor választott ledöntőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki meghalt, de az új életre feltámadtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Atya irgalmába öltözött tékozló fiúKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Ige kardjának harcosaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az igazság oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelmek kiosztójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit fegyverzetébe öltözött szeretet dalnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a testvéri szeretetben felülmúlhatatlanKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelem hittudósaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az isteni titkok részeseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szentségek bemutatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus vérének tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek hárfájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a ragyogó fény lámpájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a föld sójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hegyre épült városKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész tésztát átjáró kovászKönyörögj érettünk!
Szent Pál, elhaló, de feltámadó mustármagKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusért esztelenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztre feszített szónokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus feltámadásának visszhangjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az áltestvérek elárultakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hajótöröttek menedékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megkövezésben is sértetlen maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az első egyházak alapítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, pogányok tanítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, anyai szívvel érző nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szűzi élet felmagasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a születő Egyház napsugaraKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten ujjának képviselőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az örök tanítás misztikus megtapasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új szövetség prófétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, evangélisták oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, szentek termékeny és hiteles atyjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Málta apostolaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Szicília hitének magvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény egység példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, római polgárKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az üldözésekben derűs maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki gyöngeségeiben is erősKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény Róma pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki eltökélt a testvéri kiengesztelődésbenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Péter támaszaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a római egyház egységének munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész Egyház kimagasló példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vértanúk fejedelmeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tengeri viharban is biztos kormányosKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a sötét úton is szilárd vezetőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ortodoxia pecsétjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus dicsősége és dicséreteKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus stigmáival ékesKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus képeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki szegény volt, mégis sokakat gazdagítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Bárány követőinek koronájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Újszövetség drága gyöngyeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a halálban életre szökellő forrásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek templomaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egyházak kibékítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, kelet és nyugat egyesítő kötelékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vőlegény és az Egyház barátjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási javak örököseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden boldogság foglalataKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus szívének sugaraKönyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál, a mennyei dicsőségben egyesült apostolokKönyörögjetek érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Pál apostol!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Minden, e világba érkező ember Atyja.
Hallgass meg, amikor segítségért kiáltunk Hozzád, hogy elnyerjük az üdvösséget,
melyet egyszülött Fiad által megadtál nekünk,
aki arra választotta ki Szent Pál apostolt,
hogy a te irgalmadat hirdesse a Föld végső határáig.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Litánia Szent Pál apostol tiszteletére
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária, apostolok királynőjeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Jeruzsálem dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szentséges Szűz Mária, Isten új népének gyökereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Atya anyai öléből meghívottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Fiú által választott apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Szentlélek Izrael határain túlra is elküldöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Ábrahámban megáldott Izrael gyermekeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Benjámin dicsősége és díszeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek Szent István, az első vértanú megbocsátottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Názáreti hangja a földre kényszerítettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a kegyelem fénybe öltöztetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a régi emberben megvakult megtérők példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a gőg legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a keresztség vizében elmerültKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a damaszkuszi Ananiás a hitre vezetettKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a látását visszanyert új emberKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a pusztában a Szentlélek tanítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megdicsőült Krisztus látnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki először csatlakozott KéfáshozKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az Egyház oszlopai befogadtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Tizenkettőhöz számoltakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusba oltott választott olajágKönyörögj érettünk!
Szent Pál, gyümölcshozó olajfaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a király titkait csorgató mézKönyörögj érettünk!
Szent Pál, választott edényKönyörögj érettünk!
Szent Pál, igaz lelkipásztorok tükreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten Igéjének új követeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elfelejti, ami mögötte van és nekilendül a jövőnekKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elvetélt, aki visszatért a fényhezKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki elragadtatott a harmadik égigKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus Szívének titkait vizsgáltaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szüntelen ima fáradhatatlan mintájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tevékeny aszkétaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Kis-Ázsia megtérítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Európa hithirdetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egység munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akinek dicsősége a keresztKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az egyházi szolgálatokat összefogjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten gyermekei szabadságának kezdeményezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egek polgártársaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, angyalok vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, alázatos és nagylelkű apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az eukarisztia terjesztőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentháromság titkának értelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek és az Egyház választott vezetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Istennek szentelt nazírKönyörögj érettünk!
Szent Pál, fáradhatatlan munkásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, körülmetéletlenek szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, bezártak bebörtönzött szabadítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, halálraítéltek megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, éber sátorkészítőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden jónak eszközeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hitetleneknek adott nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ismeretlen Isten hírvivőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mágia eltávolítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a démonok támadásai elleni oltalomKönyörögj érettünk!
Szent Pál, eredményes csodatévőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az őskígyó mérgének legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a Sátán arcul ütöttKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási jelek végrehajtójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki üldözőből vált üldözöttéKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit a sötétségből a fényre hívtakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a mennyek országáért okos szűzKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kisded nyáj őreKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új papi szövetség megalkotójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény élet mestereKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a parancsok életre váltásának atlétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az elnyomás falának bátor választott ledöntőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki meghalt, de az új életre feltámadtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Atya irgalmába öltözött tékozló fiúKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Ige kardjának harcosaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az igazság oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelmek kiosztójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit fegyverzetébe öltözött szeretet dalnokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a testvéri szeretetben felülmúlhatatlanKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a kegyelem hittudósaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az isteni titkok részeseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szentségek bemutatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus vérének tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek hárfájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a ragyogó fény lámpájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a föld sójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hegyre épült városKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész tésztát átjáró kovászKönyörögj érettünk!
Szent Pál, elhaló, de feltámadó mustármagKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztusért esztelenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztre feszített szónokaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus feltámadásának visszhangjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, akit az áltestvérek elárultakKönyörögj érettünk!
Szent Pál, hajótöröttek menedékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki a megkövezésben is sértetlen maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a hit védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az első egyházak alapítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, pogányok tanítójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, anyai szívvel érző nevelőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a szűzi élet felmagasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a születő Egyház napsugaraKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Isten ujjának képviselőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az örök tanítás misztikus megtapasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az új szövetség prófétájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, evangélisták oktatójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, szentek termékeny és hiteles atyjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Málta apostolaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Szicília hitének magvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény egység példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, római polgárKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki az üldözésekben derűs maradtKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki gyöngeségeiben is erősKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a keresztény Róma pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki eltökélt a testvéri kiengesztelődésbenKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Péter támaszaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a római egyház egységének munkásaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egész Egyház kimagasló példájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vértanúk fejedelmeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a tengeri viharban is biztos kormányosKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a sötét úton is szilárd vezetőKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az ortodoxia pecsétjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Krisztus dicsősége és dicséreteKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki Krisztus stigmáival ékesKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus képeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, aki szegény volt, mégis sokakat gazdagítottKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Bárány követőinek koronájaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az Újszövetség drága gyöngyeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a halálban életre szökellő forrásKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a Szentlélek templomaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, az egyházak kibékítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, kelet és nyugat egyesítő kötelékeKönyörögj érettünk!
Szent Pál, a vőlegény és az Egyház barátjaKönyörögj érettünk!
Szent Pál, messiási javak örököseKönyörögj érettünk!
Szent Pál, minden boldogság foglalataKönyörögj érettünk!
Szent Pál, Jézus Krisztus szívének sugaraKönyörögj érettünk!
Szent Péter és Pál, a mennyei dicsőségben egyesült apostolokKönyörögjetek érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Pál apostol!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Minden, e világba érkező ember Atyja.
Hallgass meg, amikor segítségért kiáltunk Hozzád, hogy elnyerjük az üdvösséget,
melyet egyszülött Fiad által megadtál nekünk,
aki arra választotta ki Szent Pál apostolt,
hogy a te irgalmadat hirdesse a Föld végső határáig.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.