2024. március 4. Barsi Balázs atya napi gondolata

Fr. Barsi Balázs OFM – Krisztus békéje – Egy ferences noviciusmester naplójából

“Szeressétek egymást!” (Jn 15,17) Milyen csodálatos, hogy az Úr Jézus itt nem is beszél arról, hogy Őt viszont kell szeretnünk, hanem csak arról az “egyenes vonalról”, amely az Atyától indul és Őrajta keresztül eljut hozzám, és általam másokhoz. Az Atya szereti Őt, Ő meg úgy szeret engem, ahogy az Atya szereti Őt, és ha most én is úgy szeretek másokat, akkor megmaradok szeretetében. Nyilván mindez arra indít engem, én Uram , Jézusom, hogy Téged viszontszeresselek, megköszönve Neked ezt a kinyilatkoztatást, amely mindent egészen más megvilágításba helyez.

 
Szt. József hava
Az Egyház hagyományosan a március hónapot Szt. József tiszteletének szenteli, akinek ünnepe március 19-én van.
„Az örök Atya őt választotta legnagyobb kincseinek, nevezetesen az ő isteni Fiának és Máriának megbízható őrzőjévé és védelmezőjévé.”– mondja Sienai Szt. Bernardin.
Teljes hűséggel végezte ezt a hivatását, míg végül Isten el nem szólította, mondván: „Jól van, te hűséges, derék szolga… menj be urad örömébe!” (Mt 25,21-22)
Ő az egyetemes Egyház patrónusa.