2022. július 02. Barsi Balázs atya napi gondolatai

A Szentírás tanúsága szerint a két rokon, Jézus és János majd csak harminc év múltán találkoznak, a Jordán partján, és akkor János ráismer Jézusra, felismeri benne az Isten Fölkentjét. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ehhez a biztos és tévedhetetlen felismeréshez hozzásegítette őt az a születésük előtti, emberi szavakba nem önthető mélységes találkozás, Mária és Erzsébet találkozása (vö. Lk 1,39-45).

(Forrás: Barsi Balázs Ofm: Mi dolgunk a világon? – Szent Gellért)

Július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe

Július 2-án az Egyház arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária meglátogatta unokatestvérét, a gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Az ünnep liturgikus neve ezért:
„Szűz Mária látogatása Erzsébetnél” (VISITATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS). Mivel egykor ez a nap az aratás kezdetének ideje volt, ezért magyarul a SARLÓS BOLDOGASSZONY nevet viseli.
VI. Orbán pp. (+1389) rendelte el, Mária oltalmát kérve a nyugati egyházszakadás megszűnéséért.
Az áldott állapotban lévő Szent Szűz ünnepe, tk. egy üdvtörténeti találkozás emléke.
A júl. 2-i dátum, Mária Erzsébetéktől való elköszönésének napja.
A XX. század közepéig július 2-án tartották meg, 9 nappal Keresztelő Szent János születésének főünnepe után (keleti hagyomány szerint Mária ekkor búcsúzott Erzsébettől és hazaindult). A II. Vatikáni Zsinat a vizitáció ünnepét áthelyezte május 31-re, Magyarországon azonban hagyománytiszteletből megmaradt az eredeti dátum.
Az ünnep a Szűzanya áldozatos szeretetét hirdeti. Mária útnak indul. Azért indul, h. segítsen. Az Istennel való találkozás a másik ember felé kell fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Minden keresztény embernek hinnie kell abban, h. Máriához hasonlóan, neki is küldetése van másokhoz.
A vizitáció az egyik legtöbbször ábrázolt bibliai jelenet a festészetben.
 
Kép forrása: Wikimedia Commons
Visitatio

Július a Szent Vér hónapja

 
A Katolikus Egyház Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez való kötődésének különleges kifejeződése a Szent Vér tisztelete – mely Jézus áldozatának elismerése, hogy vérét ontotta az emberiség megmentéséért. Ez a vér jelenvalóvá válik az Eucharisztia kegyelmén keresztül: Krisztus testével együtt magunkhoz vehetjük a szentmisében, kenyér és bor színében. Az idők folyamán az Egyház számos ünnepet ült a Szent Vér tiszteletére, de nem vált egyetemessé a XIX. századig.
1849-ben, az első olasz függetlenségi háború idején Boldog IX. Piusz pápa száműzetésbe kényszerült, Gaetába. Elkísérte őt Giovanni Merlini, aki a „Drága Vér Misszionáriusainak” harmadik főelöljárója volt. Még dúlt a háború, s Merlini azt javasolta a pápának, hogy hozzon létre egyetemes ünnepet a Szent Vér tiszteletére, Isten mennyei segítségéért esdve, hogy véget érjen a háború, s béke legyen Rómában.
IX. Piusz 1849. június 30-án nyilatkozatot adott ki, kifejezte abbéliszándékát, hogy ünnepet üljenek a Szent Vér tiszteletére. Röviddel ezután a háború véget ért, és a pápa visszatérhetett Rómába.
Augusztus 10-én hivatalosan is kihirdette, hogy július első vasárnapját Jézus Krisztus Szent Vérének tiszteletére szenteli.
Később Szt. X. Piusz pápa július 1-re tette az ünnepet. A II. vatikáni zsinat után kikerült a naptárból, de választható szentmiseszándékra, amelyet a Szent Vér tiszteletére hoztak létre, egész júliusban ünnepelhető (miként az év többi hónapjában is). Így az egész júliust a Szent Vér tiszteletének lehet szentelni, arra buzdítván a híveket, hogy mélységében elmélkedjenek Jézus áldozatán, hogy vérét ontotta az emberiségért.
 
Forrás: Magyar Kurír
 
“A test lelke ugyanis a vérben van, és én a vért arra rendeltem nektek, hogy engesztelést végezzetek vele lelketekért az oltáron és
a vér a lélek által engesztelésre szolgáljon.” (3Móz 17,11)
A vér egy csodálatos képződmény. A testben betöltött funkcióit így lehetne röviden összefoglalni:
– tisztítja a testet;
– fenntartja az életet;
– véd a betegségekben.
A vér egy bámulatos s z á l l í t ó r e n d s z e r. Egyszerre szállítja a vizet és a táplálékot a sejteknek és ugyanakkor elszállítja a mérgező salakanyagokat.
A vér egy bámulatos v é d e k e z ő r e n d s z e r. Szervezetünk nap mint nap ki van téve a külső környezetből származó támadásoknak (mérgek, baktériumok, vírusok). A vérben található leukociták (fehérvérsejtek) ellenanyagokat termelnek, hogy megállítsák ezeket a támadásokat, és elősegítsék a gyógyulást.
Krisztus kiontott vérével lettünk megváltva: Nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból, hanem a szeplőtlen és érintetlen Báránynak, Krisztusnak drága vérén. (1Pt 1,18-19)
Jézus vére az egyetlen dolog, ami megtisztít bűneiktől: Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)
Krisztus kereszten kiontott vérének is tisztító, védő, lelket tápláló (áldozás) ereje van.
Egy régi legenda szerint egy napon Jézus és a sátán beszélgetett. A sátán dölyfösen így szólt:
– Megszereztem az összes embert a földi világban. Olyan csapdát állítottam, amelynek senki nem fog tudni ellenállni.
– Mit csinálsz velük? – kérdezte Jézus.
– Megtanítom őket, hogy nem kell megházasodni, a magzatokat öljék meg. Biztatom őket, hogy gyűlöljék egymást, hogy igyanak, káromkodjanak. Megtanítom őket fegyvereket készíteni és ölni.
– És ha már mindezt megunod, mit teszel velük?
– Megölöm őket – válaszolta a sátán.
– Mit kérsz az életükért? – kérdezte Jézus.
– Ugyan, ezek az emberek értéktelenek, jellemtelenek. Semmire se mégy velük. Megfogod bánni az üzletet – mondta a sátán.
– Mennyit kérsz értük? – kérdezte határozottan Jézus.
– A véredet kérem, az egész életedet, a könnyeidet akarom – hangzott a válasz. Jézus így szólt: – Megegyeztünk!
Aztán kifizette az árat…
Jézus vérének végtelen ereje mentsen meg minket!
 
Képek forrása: heilig-blut.com, schwaebische.de, visitbrugge, La luce di Maria, Wikimedia Commons
Weingarten - Szent Vér-ereklye
Reliekschrijn van het Heilig Bloed te Brugge (Szent Vér-ereklyetartó)