2024. június 25. Barsi Balázs atya napi gondolata

Fr. Barsi Balázs OFM – Krisztus békéje – Egy ferences noviciusmester naplójából

A zsoltáros sok mindennek képzeli a bűnt: szennynek, s ha az, akkor kéri az Urat: „töröld el”, ha törvényszegés: „fordítsd el tőle arcodat”. De mindez kevés. A bűn a nemlétezésnél sötétebb nemlétbe sodró rossz, az örök halál kezdete bennünk, ezért kiált fel Szent Dávid megtalálva a Szentírás első igéjét: „Tiszta szívet teremts bennem,ó, Isten!”

CAFASSO Szt. JÓZSEF (+1860)

Don Bosco Szt. János mondta róla: ,,Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagylelkűséget, erőslelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki.”

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0623.html